2016 m. sausio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas$