Skriftlig fråga E-009500/11 Jutta Steinruck (S&D) till kommissionen. Fri rörlighet för arbetstagare och personalrekrytering inom EU