Kommissionens beslut av den 04/03/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7903 - LÖWEN ENTERTAINMENT / SAFARI HOLDING / SCHMIDT GRUPPE SERVICE / GESELLSCHAFT FÜR SPIELERSCHUTZ UND PRÄVENTION) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den tyska texten är giltig)