Skriftlig fråga E-1588/10 från Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) till rådet. Erkännande av det katalanska språket