Skriftlig fråga P-002294/11 Adam Gierek (S&D) till kommissionen. Försäljning av bebodda hyreslägenheter ur socialpolitisk synvinkel