SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 266/97 van Bernie MALONE aan de Commissie. Discriminatie van niet-praktizerende leraren door het Ministerie van Onderwijs in Ierland