Skriftlig fråga E-9232/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Återställande av skadad miljö i São Pedro da Cova