Skriftlig fråga E-002752/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) till kommissionen. Kommissionens förhandlingsmandat i den gemensamma handelspolitiken, i synnerhet när det gäller befintliga bilaterala investeringsavtal i de enskilda medlemsstaterna