Zapewnienie bezpiecznego wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie