Skriftlig fråga E-011348/11 Vladko Todorov Panayotov (ALDE) till kommissionen. Bomullsprodukter