Mål T-579/12: Talan väckt den 30 december 2012 — Kommissionen mot Siemens$