Cauza T-423/14: Hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2018 – Larko/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare acordate de Grecia — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Noțiunea de ajutor de stat — Avantaj — Criteriul investitorului privat — Valoarea totală a ajutorului care trebuie recuperat — Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat sub formă de garanții”)