Mål C-434/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 4 augusti 2016 – Peter Nowak mot Data Protection Commissioner