Věc C-434/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) dne 4. srpna 2016 – Peter Nowak v. Data Protection Commissioner