/* */

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 839/2011 av den 22 augusti 2011 om ändring av förordning (EU) nr 222/2011 av den 3 mars 2011 om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2010/11