Skriftlig fråga E-008004/11 Niki Tzavela (EFD) till kommissionen. Blå obligationer