Skriftlig fråga E-010707/10 Elizabeth Lynne (ALDE) till kommissionen. Tibet