Skriftlig fråga E-1373/10 från Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Kampen mot sena betalningar i Spanien – den spanska regeringens genomförande av direktiv 2000/35/EG