Mål C-50/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Koninie (Polen) den 28 januari 2016 – Halina Grodecka