Zadeva C-50/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Koninie (Poljska) 28. januarja 2016 – Halina Grodecka