Дело C-50/16: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Koninie (Полша), постъпило на 28 юни 2016 г. — Halina Grodecka в присъствието на Józef Konieczka и др.