Rådets rekommendation av den 9 juli 2019 om Lettlands nationella reformprogram 2019 med avgivande av rådets yttrande om Lettlands stabilitetsprogram 2019