Skriftlig fråga E-003091/11 Diogo Feio (PPE) till kommissionen. Sprängningen av ett pedofilnätverk