Rådets beslut (Gusp) 2016/1182 av den 18 juli 2016 om tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier