Rådets beslut (EU) 2016/1202 av den 18 juli 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd rörande Förenta staternas begäran om ett WTO-undantag för att förlänga det system med förmånsbehandling som beviljats före detta Förvaltarskapsområdet Stillahavsöarna