Skriftlig fråga E-4563/10 Christel Schaldemose (S&D) till kommissionen. Danskt förbud mot användning av rabattkuponger