Skriftlig fråga E-000054/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Integrerad jordbruksproduktion