Mål T-10/09: Tribunalens dom av den 17 februari 2011 — Formula One Licensing mot harmoniseringsbyrån — Global Sports Media (F1-LIVE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket F 1-LIVE — Det äldre gemenskapsfigurmärket och de äldre nationella och internationella ordmärkena F 1 och F 1 Formula 1 — Överklagandenämndens avslag på invändningen — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))