Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6135 – Carlyle/Administratiekantoor Alpinvest/Alpinvest) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES