Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1