Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 28 januari 2016.