Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/639, annettu 12 päivänä toukokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta suorassa näköyhteydessä tai suoran näköyhteyden ulkopuolella harjoitettavaa toimintaa koskevien vakioskenaarioiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)