Rådets förordning (EU) nr 554/2010 av den 24 juni 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 om fortsatt frysning av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer