Дело C-60/15 P: Жалба, подадена на 11 февруари 2015 г. от Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 декември 2014 г. по дело T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Европейска комисия