Mål F-18/13: Personaldomstolens beslut av den 29 augusti 2016 – McMichael mot kommissionen