Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen Genomsnittliga kostnader för vårdförmåner2019/C 359/03