Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6670 – Bridgepoint/Orlando/Limoni) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES