Skriftlig fråga E-0450/10 från Filip Kaczmarek (PPE) till kommissionen. Olaglig handel med naturtillgångar i Demokratiska republiken Kongo