Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 juli 2010 t.o.m. 31 augusti 2010 ( Offentliggjort i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 )