Mål C-519/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal di Bari (Italien) den 27 oktober 2010 — Giovanni Colapietro mot Ispettorato Centrale Repressioni Frodi