Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag