Skriftlig fråga E-011013/11 James Elles (ECR) till kommissionen. En standard för mobila datorer