Kommissionens beslut (EU) 2020/391 av den 20 september 2019 om åtgärden SA.34402 – 2015/C (f.d. 2015/NN) som genomförts av Tyskland till förmån för Hochschul-Informations-System GmbH [delgivet med nr C(2019) 6836] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)