Sklep Komisije (EU) 2020/391 z dne 20. septembra 2019 o ukrepu SA.34402 (2015/C) (ex 2015/NN), ki ga je Nemčija izvedla za družbo Hochschul-Informations-System GmbH (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6836) (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)