Besluit (EU) 2020/391 van de Commissie van 20 september 2019 betreffende steunmaatregel SA.34402 — 2015/C (ex 2015/NN) door Duitsland ten uitvoer gelegd ten gunste van Hochschul-Informations-System GmbH) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6836) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)