Komisijas Lēmums (ES) 2020/391 (2019. gada 20. septembris) par pasākumu SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN), ko Vācija īstenojusi par labu Hochschul-Informations-System GmbH (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 6836) (Autentisks ir tikai teksts vācu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)