Komisijos sprendimas (ES) 2020/391 2019 m. rugsėjo 20 d. dėl priemonės SA.34402–2015/C (ex 2015/NN), kurią Vokietija taikė „Hochschul-Informations-System GmbH“ (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 6836) (Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba) (Tekstas svarbus EEE)