Kommissionens beslut av den 30/05/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.8026 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARENTARIA COLOMBIA / RCI BANQUE / JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)