Yttrande från rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 4 oktober 2011 om ett utkast till beslut i ärende COMP/M.6106 – Caterpillar/MWM – Rapporterande medlemsstat: Irland