Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/292 av den 19 februari 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Alheira de Mirandela [SGB])$